X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی
07مرداد

انتصاب دکتر محمدرضا حدادی به عنوان رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمد رضا حدادی طی حکمی توسط ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب گردید ، ضمناً از زحمات ایشان به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه تقدیر و تشکر شد.

روابط عمومی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(