X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی
07مرداد

انتصاب دکتر محمد عابدینی به عنوان ریاست دانشکده فنی و مهندسی

ریاست محترم دانشگاه دکتر حسن مروتی  طی حکمی،  دکتر محمد عابدینی  را به سمت ریاست دانشکده فنی و مهندسی  منصوب فرموند و همچنین  ریاست محترم دانشگاه  از زحمات دکتر پرویز کحال در طول تصدی ریاست دانشکده فنی و مهندسی تقدیر و تشکر نمودند

روابط عمومی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(