X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی
08مرداد

انتصاب دکتر محمد جواد نوروزی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

جناب آقای دکتر محمد جواد نوروزی طی حکمی توسط ریاست محترم دانشگاه به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی منصوب گردید .

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(