X
07

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری با دستگاه ها، سازمان ها  و شرکت های

با هدف ايجاد ارتباط بين دانشگاه با صنعت و جامعه به عنوان كانوني جهت پذيرش نيازهاي مراكز صنعتي - خدماتي، تخصصي، فني و مهندسي و پژوهشي در قالب پروژه هاي تحقيقاتي مطالعاتي، مشاوره اي ، نظارتي و اجرايي درسطح كشور ، انعكاس اين نيازها به اساتيد، دانشكده ها و محققين ، دانشگاه اقدام به  تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری با دستگاه ها، سازمان ها  و شرکت های مختلف نموده است که امید است اساتید و دانشجویان عزیز از این ظرفیت ها نهایت استفاده را بنمایند . تفاهم نامه های  نهایی شده به شرح ذیل می باشند:

1-   تفاهم نامه با شرکت توزیع برق استان لرستان:

2-   تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:

3-   تفاهم نامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان:

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(