X
04آذر

معرفی گروه

0 Comments | | View Counts (185) | Return |

با توجه به اهمیت زبان انگلیسی در پدیدة آموزش و پژوهش و ضرورت دسترسی به متون علمی به زبان اصلی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و فراهم کردن بستر مناسب برای پیشرفت علمی کشور با توجه به دستاوردهای علمی به دست آمده در جهان، استفاده و آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه‌های کشور امری مهم و مورد توجه بوده است. گسترش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های کشور و به خصوص راه‌اندازی رشته‌های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه ضرورت فراهم آوردن امکان آموزش زبان به دانشجویان تحصیلات تکمیلی را بیش از پیش ساخته است.2. با تاسیس رشتة آموزش زبان انگلیسی بستر مناسب جهت انجام کارهای پژوهشی با مراجعه به متون تخصصی غیر فارسی  در رشته ‌های مختلف فراهم شده و می‌توان از ظرفیت اعضای هیئت علمی و دانشجویان این رشته در جهت مشاوره به دانشجویان و اساتید سایر رشته‌ها استفاده کرد.
3. گرایش‌های مختلف زبان انگلیسی به خصوص گرایش آموزش زبان انگلیسی از رشته‌های پر طرفدار علوم انسانی در بین داوطلبان ورود به دانشگاه در مقاطع تحصیلی مختلف است

5. نبود رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با زبان در دانشگاه باعث شده که بسیاری از دانشجویان علاقه‌مند به فراگیری زبان انگلیسی مجبور به مراجعه به موسسات خارج از دانشگاه شوند که با تاسیس رشته می‌توان در این زمینه به دانشجویان خدمات مناسب ارائه داد.
6. خدمات رسانی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف جهت ترجمة متون تخصصی توسط دانشجویان رشته‌های مرتبط با زبان علاوه بر خدمات رسانی به دانشجویان امکان دستیابی به اشتغال نیمه‌وقت و دانشجویی را برای دانشجویان رشتة آموزش زبان ایجاد می‌کند.
گروه زبان انگلیسی دانشگاه در سال 1395 با پذیرش اولین دوره دانشجویان فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون حدود 150 دانشجو در این گروه زیر نظر 3 عضو هیئت علمی و اساتید مدعو مشغول تحصیل هستند..

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(