X
06آبان

ارتباط با مدیر محترم گروه

معرفی گروه | 0 Comments | | View Counts (213) | Return |

دانشجویان محترم گروه حقوق میتوانند از طریق بخش تیکت ها در ذیل همین صفحه با مدیر محترم گروه آقای دکتر ریاحی در ارتباط باشند

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(