X
06آبان

ارتباط با مدیر محترم گروه

معرفی گروه | 0 Comments | | View Counts (152) | Return |

دانشجویان محترم گروه علوم اقتصادی میتوانند با استفاده از بخش تیکت ها در ذیل این صفحه با مدیر محترم گروه در ارتباط باشند

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(