X
29مهر

برنامه کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز

دانشجویان محترم می توانند با کلیک بر روی لینک های زیر برنامه درسی و برنامه آموزشی گروه را دانلود نمایند 

همچنین کلیه دانشجویان می‌توانند با استفاده از سامانه پرسش و پاسخ موجود در صفحه گروه با مدیر گروه آموزشی در ارتباط بوده و سوالات خود را مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنند.

برنامهارشد...

Attachments

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(