X
Archive by category: چارت گرایش آنالیز ریاضی(مقطع کارشناسی ارشد)Return

دانشجویان محترم می توانند با کلیک بر روی لینک های زیر برنامه درسی و برنامه آموزشی گروه را دانلود نمایند 

همچنین کلیه دانشجویان می‌توانند با استفاده از سامانه پرسش و پاسخ موجود در صفحه گروه با مدیر گروه آموزشی در ارتباط بوده و سوالات خود را مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنند.

برنامهارشد...

دانشجویان محترم می توانند با کلیک بر روی لینک های زیر برنامه درسی و برنامه آموزشی گروه را دانلود نمایند 

همچنین کلیه دانشجویان میتوانند با استفاده از سامانه پرسش و پاسخ موجود در صفحه گروه با مدیر گروه آموزشی در ارتباط بوده و سوالات خود را مطرح و پاسخ را از طریق ایمیلی که  در هنگام درج سوال وارد کرده اند دریافت نمایند

 

لینک دریافت چارت آموزشی گروه ریاضی(مقطع کارشناسی)

چارت کارشناسی ارشد آنالیز برنامهارشد...

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(