X
19آذر

بازدید علمی

| View Counts (20) |

از دانشجویان  دعوت می شود که دربازدید علمی از پتروشیمی اراک شرکت نمایند

.علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر به انجمن شیمی مراجعه نمایند

17آذر

روز دانشجو

| View Counts (22) |

untitled

چارت آموزشی کارشناسی شیمی محض و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک را می توانید با استفاده از لینک های زیر دریافت کنید

صفحه 1 از 3 ابتداقبلی [1]23 انتها
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(