X
26مهر

پروژه کارشناسی

0 Comments | | View Counts (77) | Return |

پروژه کارشناسی

دانشجویان کارشناسی که درس پروژه را انتخاب نموده اند بعد از اتمام پروژه گزارش کار را مطابق فرمت استاندارد مشخص شده در فایل ضمیمه در قالب سی دی برچسب دار به گروه شیمی تحویل نمایند.

Attachments

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(