X
07بهمن

پست الکترونیکی اساتید

0 Comments | | View Counts (77) | Return |

جناب آقای دکتر حسین دشتی خویدکی

dashti128@yahoo.com

dashti@abru.ac.ir

جناب آقای دکتر موسی سلیمانی

m.soleymani@abru.ac.ir

m_soleymani2007@yahoo.com

جناب آقای دکتر مهدی حسینی

hosseini.mehdi@abru.ac.ir

سرکار خانم دکتر مهدیه چگنی

mahdiehchegeny@yahoo.com

جناب آقای دکتر محمد حسین فکری

fekri188@gmail.com

m.h.fekri@abru.ac.ir

سرکار خانم دکتر مریم رضوی مهر

ma.razavimehr@gmail.com

جناب آقای دکتر مطلب قاسمیان

mo.ghasemian@yahoo.com

 

 

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(