X
Archive by category: چارت آموزشی گروه شیمیReturn

دانشجویان محترم می توانند با کلیک بر روی لینک های زیر برنامه درسی و برنامه آموزشی گروه را دانلود نمایند 

همچنین کلیه دانشجویان میتوانند با استفاده از سامانه پرسش و پاسخ موجود در صفحه گروه با مدیر گروه آموزشی در ارتباط بوده و سوالات خود را مطرح و پاسخ را از طریق ایمیلی که  در هنگام درج سوال وارد کرده اند دریافت نمایند

 

(مقطع کارشناسی)لینک دریافت چارت آموزشی گروه شیمی

لینک دریافت چارت آموزشی گروه شیمی فیزیک

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(