X
17آذر

روز دانشجو

| View Counts (5) |

untitled

چارت آموزشی کارشناسی شیمی محض و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک را می توانید با استفاده از لینک های زیر دریافت کنید

26مهر

پروژه کارشناسی

| View Counts (29) |

پروژه کارشناسی

دانشجویان کارشناسی که درس پروژه را انتخاب نموده اند بعد از اتمام پروژه گزارش کار را مطابق فرمت استاندارد مشخص شده در فایل ضمیمه در قالب سی دی برچسب دار به گروه شیمی تحویل نمایند.

صفحه 1 از 3 ابتداقبلی [1]23 انتها
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(