X
01بهمن

واحدها-کارشناسی شیمی محض

| View Counts (80) |

واحدهای لازم برای اخذ کارشناسی شیمی محض در ورودی های مختلف به شرح زیر می باشد(به فایل های ضمیمه توجه فرمایید)

ورودی 96-94

ورودی 97 به بعد

تعداد واحد: 133

دروس عمومی: 22

دروس پایه: 22

دروس الزامی: 59

دروس تخصصی: 17

دروس اختیاری: 13

تعداد واحد: 133

دروس عمومی: 22

دروس پایه: 22

دروس الزامی: 60

دروس تخصصی: 17

دروس اختیاری: 12

 

 

19آذر

بازدید علمی

| View Counts (90) |

از دانشجویان  دعوت می شود که دربازدید علمی از پتروشیمی اراک شرکت نمایند

.علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر به انجمن شیمی مراجعه نمایند

18آذر

روز دانشجو

| View Counts (93) |

untitled

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(