X

چارت آموزشی کارشناسی شیمی محض و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک را می توانید با استفاده از لینک های زیر دریافت کنید

26مهر

پروژه کارشناسی

| View Counts (104) |

پروژه کارشناسی

دانشجویان کارشناسی که درس پروژه را انتخاب نموده اند بعد از اتمام پروژه گزارش کار را مطابق فرمت استاندارد مشخص شده در فایل ضمیمه در قالب سی دی برچسب دار به گروه شیمی تحویل نمایند.

07مهر

دفاع پایان نامه

| View Counts (171) |
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(