X
16اسفند

اطلاعیه های گروه

| View Counts (140) |

کافه فیزیک

یکشنبه 19 اسفند ماه ساعت ۱۴

مکان: سالن دفاع دانشکده علوم پایه

----------------------------------------------------------------

کافه فیزیک

یکشنبه 5 اسفند ماه ساعت 14 

مکان: سالن دفاع دانشکده علوم پایه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویانی که در ترم های قبل درس کارگاه فیزیک را گذرانده اند این درس معادل کارگاه ماشین افزار از چارت جدید است

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

استاد راهنمای دانشجویان فیزیک به تفکیک ورودی ها به صورت زیر می باشد

ورودی  97   آقای دکتر یزدانی  

ورودی 96  آقای دکتر موسوی خوانساری

ورودی 95 آقای دکتر گودرزی

ورودی 94 آقای دکتر صادقی 

ورودی 93 خانم دکتر بیرانوند 

 دانشجویان محترم حتما قبل از انتخاب واحد، جهت مشاوره و تایید انتخاب واحد به استاد راهنمای خود مراجعه نمایند

09اسفند

سخنرانی های گروه فیزیک

معرفی گروه | | View Counts (178) |

 

یکشنبه 28 بهمن ماه ساعت 14:00،  مکان سالن دفاع دانشکده علوم پایه، سخنران : دکتر شفیعی

 موضوع سخنرانی :  علم فیزیک در گستره تمدن اسلامی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

یکشنبه 11 آذر ماه ساعت 14:15،  مکان سالن دفاع دانشکده علوم پایه، سخنران : دکتر مهدی صادقی، موضوعسخنرانی: سیاه چاله 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یکشنبه 20 آبان  ساعت 14:15 ، مکان دانشکده علوم پایه   ، سخنران : دکتر اشکان مومنی، موضوع سخنرانی : لیزر و کاربردهای آن 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمان یکشنبه 6 آبان ساعت 14:15، مکان سالن دفاع دانشکده علوم پایه، سخنران: امیرمحمد چگنی،  موضوع سخنرانی

Dark matter content of DF2

11بهمن

فرم ها

| View Counts (30) |
صفحه 1 از 3 ابتداقبلی [1]23 انتها
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(