X
  • ساختمان اداری معاونت آموزش و پژوهش
  • نمایی از دانشکده فنی و مهندسی
07آبان

قابل توجه اعضای هیات علمی محترم- تغییر در آیین نامه استخدامی با الزام به گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط

در راستای برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه یا پژوهشگاه با بخش‌های جامعه و صنعت در همه حوزه‌های علمی و عملیاتی کردن یافته‌های اعضای هیات علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی صنعت و جامعه  آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی اصلاح گردیده است بگونه ای که  فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی مؤسسه در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های آنان در کسب دانش بومی و انتقال یافته‌های پژوهشی به جامعه فراهم می‌سازد. مطابق با این  اصلاحیه آیین نامه  مربوط که به پیوست می باشند، در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیات علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی (شامل بخش‌های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی) یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع و رشته‌های فعال مؤسسه حضور می‌یابد؛ به منظور حفظ انسجام و جلوگیری از بروز مشکل در وظایف واحدهای سازمانی در مؤسسه باید ظرفیت اعزام اعضای هیات علمی به گونه‌ای تعیین شود که خللی به وظایف آموزشی و پژوهشی مؤسسه وارد نشود.شیوه نامه  مربوط از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجراست . بر اساس بندهای «د» ماده ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه استخدامی برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می‌کنند گذراندن فرصت مطالعاتی درجامعه و صنعت الزامی است

شایان ذکر است که دستورالعمل مربوطه نیز در قسمت آیین نامه های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه قابل دسترس می باشد.

 

Attachments

  1. estekhdami.pdf 1397/08/07 11:00:56 ق.ظ
  2. آييننامهاستخدامياصلاحشده12-8-95(1).pdf 1397/08/07 11:01:00 ق.ظ

دسترسی سریع و آسان به محتوا

با کلیک بر روی باکس های زیر محتوای دسته بندی شده واحد های زیرمجموعه معاونت را دریافت نمایید

 

ادارات تابعه

ادارات تابعه

دریافت اطلاعیه ها، فایل ها و اطلاع از وقایع اخیر ادارات تابعه

 

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(