X
 • ساختمان اداری معاونت آموزش و پژوهش
 • نمایی از دانشکده فنی و مهندسی
05مرداد

اولويت هاي پژوهشي وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي به نقل از اداره کل استان زنجان

مطابق اعلام اداره کل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان زنجان اولويت هاي پژوهشي وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي  برگرفته از سایت موسسه کار و تأمین اجتماعی http://www.lssi.ir

به شرح زیر می باشد

 

 1. اشتغال و بازار کار
 • طراحي الگوي جامع صندوق هاي مردمي تأمين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا
 •  طراحي و ايجاد نظام جامع اطلاعات  بازار كار
 • آينده پژوهي عرضه و تقاضاي بازار كار
 • آينده پژوهي مشاغل در ايران
 • طراحي مدل اجرائي ايجاد اشتغال پايدار در سطح ملي و منطقه اي
 • بررسي و ارائه راهكارهاي خروج اقتصاد ايران از شرايط ركود تورمي

   

 1. تنظيم روابط كار و صيانت از نيروي كار
 • طراحي مدل مزدي با تاكيد بر افزايش سهم  مزد در قيمت تمام شده توليد از طريق آناليز و تحليل مولفه هاي قيمت تمام شده محصول ، كاهش هزينه هاي ملادله ، سربار و فساد
 • مطالعه و بررسي عمده ترين علل شكل گيري دعاوي كارگري و كارفرمائي و طراحي مدل هاي اجرائي با قابليت هاي بالا با هدف كاهش دعاوي
 • تدوين مدل بومي افزايش بهره وري نيروي كار با برد ملي
 • طراحي و تدوين شاخص هاي كليدي براي معماري مجدد ، توسعه و توانمندسازي تشكل هاي كارگري  و کارفرمايي
 • طراحي راهكارهاي اجرائي مدل هاي طبقه بندي مشاغل با هدف ترويج و رشد خلاقيت ، بهره وري و  نوآوري
 1. كار شايسته
 • بررسي شاخص هاي كار شايسته در كشور
 • تبيين راهكارهاي ارتقاء و توسعه گفتگوي شركاي اجتماعي كار با تاكيد برالكوهاي توانمند سازي

   

 1. توانمند‌سازي و توسعه سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي
 •  تدوين گزارش ساليانه توسعه انساني كشور
 • طراحي و پياده سازي پورتال توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران
 • معماری منابع انسانی به منظور طراحي مدل اجرائي هدایت بازار کار به تناسب استعدادهاي ملي و منطقه‌اي
 • طراحي مدل اجرائي ارتقاء سطح دانش و نرخ دانايي كاركنان وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هاي تابعه بر اساس مدل 10015
 • مهندسي مجدد نظام آموزشي فني و حرفه‌اي با محوريت فناوري‌هاي جديد و تناسب ان با نيازهاي بازار كار
 • طراحي مدل يكپارچه فرآيند آموزش و پژوهش وزارت تعاون ، كار و ر فاه اجتماعي

   

 1. گسترش امور فرهنگي و اجتماعي نيروي كار
 • بررسي راهكارهاي ارتقاء سرمايه اجتماعي جامعه كار و توليد (اعتماد، قانون‌گرايي، انسجام اجتماعي ، مشاركت و ...)
 • طراحي مدل اجرائي ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه كار و توليد با تاكيد بر فرهنگ ملي و منطقه اي " خرده فرهنگ ها "
 • تبيين راهكارهاي ارتقاء اخلاق حرفه‌ای بر مبنای الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
 • تحليل محتواي متون درسي در مقاطع تحصيلي و ارائه مدل هاي بومي با هدف ارتقاء فرهنگ كار، تعاون و مشاركت اجتماعي
 • طراحي مدل اجرائي ( فرهنگي ، اجتماعي ) پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي( اعتياد ، پرخاشگري ، كودكان كار ، گسست نسلي ، آسيب هاي نوپديد اجتماعي و..) در جامعه كار و توليد.

   

 1. حوزه تعاون
 • طراحي مدل نوين ( ملي و منطقه اي ) توسعه كارآمد و اثربخش نظام تعاوني و ارائه راهكارهاي افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي
 • طراحي مدل توانمندسازي و ايجاد اشتغال براي اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکيه بر مشاغل خانگي و تعاوني‌ها
 • بررسي تطبيقي تجارب موفق دنيا و ارائه راهكار به منظور بهبود و گسترش زمينه هاي فعاليت تعاوني ها با تاكيد بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
 • بررسي زمينه هاي ايجاد ارتباط مؤثر و اصولي بين نيازهاي بخش تعاون و نظام آموزش کشور

   

 1. حوزه رفاه اجتماعي
 • بررسي و تبيين راهكارهاي ایجاد "جامعیت"،" پايداري "و " كفايت" در خدمات اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) براساس استانداردها و طراحي مدل توسعه اي نظام تأمين اجتماعي چند لايه
 • محاسبه شاخص حمایت اجتماعی در ايران از منظر هزينه، پوشش، توزيع و اثربخشي در سه حوزه بيمه اي، حمايتي و بازار كار
 • مطالعه نظامهاي ارزيابي و نظارت برنامه هاي اجتماعي و طراحي مدل پيشنهادي براي ايران
 • تدوين پيش نويس بسته سياست رفاه اجتماعي
 •   طراحي و تدوين سند كاهش فقر چندبعدي كودكان (سلامت و امنيت غذايي، آموزش و ...)
 • طراحي مدل نوين هدفمندي يارانه ها با تاكيد بر ارتقاء شاخص هاي رفاه اجتماعي
 • بررسي تطبيقي بيمه هاي سلامت در كشورهاي مختلف و ارائه مدل اجرائي ادغام يا يكپارچه سازي صندوق هاي بيمه سلامت
 1. حوزه اقتصادي و توليد
 • بررسي و مطالعه تطبيقي اصول و ضوابط سرمايه گذاري صندوق هاي بيمه اي و ارائه مدل جامع بومي متناسب با شرايط ايران
 • بررسي زمينه هاي لازم به منظور استقرار شايسته سالاري در مديريت حوزه‌هاي اقتصادي وزارتخانه و شركت هاي تابعه
 • بررسي زمينه هاي توسعه فعاليت‌هاي مولد سودآور با استراتژي عدم رقابت با بخش خصوصي در حوزه هاي اقتصادي وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي
 • مهندسي مجدد به منظور تدوين نظام نوين تأمين مالي ( سرمايه گذاريهاي بين المللي و غيره ) و چگونگي حفظ و پايداري منابع مالي صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي
 • بررسي و تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق هاي تابعه و نرخ بازده مورد قبول طرح هاي توليدي و سرمايه گذاري
 • تدوين سازو كارهاي اصلاح ساختار، بهبود بهره‌وري و ارتقاء سلامت اداري صندوق ها
 • تدوين برنامه عملياتي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مبتني بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي

دسترسی سریع و آسان به محتوا

با کلیک بر روی باکس های زیر محتوای دسته بندی شده واحد های زیرمجموعه معاونت را دریافت نمایید

 

ادارات تابعه

ادارات تابعه

دریافت اطلاعیه ها، فایل ها و اطلاع از وقایع اخیر ادارات تابعه

 

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(