X
  • ساختمان اداری معاونت آموزش و پژوهش
  • نمایی از دانشکده فنی و مهندسی
20خرداد

اولویت های پژوهشی شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی سهند

عناوین

  • ارزیابی و شبیهسازي طرح بازیابی آب و انرژي از بخار فلاش حاصل از خروجی آب استیم ایرهیتر در حالت نرمال و حالت درین به دریا براي مخزن استارتآپ در حالت راهاندازي

 

  • مدلسازي سیستم هواي بویلر در پیشگرمایش ( بویلر طی فرآیند راهاندازي (Warm-Up واحدهاي بخار نیروگاه نکا

 

  • بررسی قابلیت حفاظت سیستم گراند موجود در نیروگاه بخار از سیستمهاي الکترونیکی حساس صاعقه و امواج موبایل ،EMI ، در مقابل امواج ن

 

  • امکانسنجی و طراحی یاتاقان راهنماي پایینی و روانکاري با Rubber Cut از جنس CWP آب

 

  • بررسی تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس نیروگاههاي بخاري نکا بر اجزاء اصلی و شناسایی پارامترهاي مهم براي ارزیابی آن

 

  • بررسی امکان تصفیه تکمیلی پسابهاي حاصل از شستشوي شیمیایی تجهیزات نیروگاه نکا با در مقیاس پایلوت پلنت (wetland) استفاده از تالا

 

 

سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور

https://olaviatha.ir/flearch-جزئیات-اولویت/?id=x%2FV%2BK%2BbrC0uDgveq9Vkfhw%3D%3D

سامانه‌ عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)

http://saat.irandoc.ac.ir/

دسترسی سریع و آسان به محتوا

با کلیک بر روی باکس های زیر محتوای دسته بندی شده واحد های زیرمجموعه معاونت را دریافت نمایید

 

ادارات تابعه

ادارات تابعه

دریافت اطلاعیه ها، فایل ها و اطلاع از وقایع اخیر ادارات تابعه

 

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(