X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی
صفحه 1 از 5ابتداقبلی[1]2345بعدیانتها
27آذر

نشست های ویژه هفته پژوهش با حضور دکترمسعود صدری نسب و دکتر علیرضا زراسوندی

این نشست ها با حضور دکتر مسعود صدری نسب رئیس مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر علیرضا زراسوندی رئیس بنیاد نخبگان استان تهران و حضور اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه در سالن جلسات دفتر ریاست برگزار گردید . 

سخنران اول : دکتر مسعود صدری نسب رئیس مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم  و عضو هیأت علمی گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران  با موضوع سخنرانی راهکار های عملی شروع پژوهش های بین المللی 

سخنران دوم :  دکتر علیرضا زراسوندی رئیس بنیاد نخبگان استان تهران استاد تمام دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز با موضوع سخنرانی ارائه آخرین قوانین و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

سخنران سوم : دکتر مسعود قربان پور استاد تمام گروه پاتوبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز با موضوع سخنرانی آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی 

سخنران چهارم : دکتر محمدراضی جلالی استاد تمام دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز با موضوع سخنرانی اصول مقاله نویسی علمی

nh(15)nh(14)nh(18)nh(17)nh(16)nh(20)nh(19)nh(12)nh(11)nh(10)nh(9)nh(8)

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(