X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی
11دی

دیدار هیات رئیسه دانشگاه با اعضاء هیات علمی دانشکده علوم انسانی

در این جلسه که با حضور اساتید هیات علمی دانشکده علوم انسانی و هیات رئیسه دانشگاه برگزار گردید ، پس از شرح مختصری از وضعیت کنونی دانشکده و دستاورد های علمی و پژوهشی آن توسط ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر میثم خزائی ، مدیران گروه و برخی از اعضاء هیات علمی به بیان مسائل و مشکلات دانشکده پرداختند و اعضاء هیات رئیسه و ریاست محترم دانشگاه نیز قول مساعد در برطرف کردن پاره ای از مشکلات را دادند.

دیدار-دانشک...دیدار-دانشک...دیدار-دانشک...دیدار-دانشک...دیدار-دانشک...

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(