X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی
صفحه 1 از 5ابتداقبلی[1]2345بعدیانتها
11دی

حضور کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه در حماسه 9 دی 97

حضوراعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی به همراه هیات رئیسه و ریاست دانشگاه در حماسه 9 دی 97 شهرستان بروجرد

مراسم9دی97(9)مراسم9دی97(8)مراسم9دی97(7)مراسم9دی97(6)مراسم9دی97(5)مراسم9دی97(4)مراسم9دی97(3)مراسم9دی97(2)مراسم9دی97(1)مراسم9دی97(10)

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(