X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی
صفحه 1 از 5ابتداقبلی[1]2345بعدیانتها
21اسفند

افتتاح مرکز رشد و فناوری دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) توسط معاون علمی فناوری رئیس جمهوری

مرکز نوآوری و شکوفایی بروجرد، توسط معاونت محترم علمی فناوری رئیس جمهور افتتاح شد

این مرکز یکی از مراکز مدنظر دانشگاه به منظور اجرای طرح زیست بوم کار آفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه است

در این  مرکز، گروه های استارت آپ، شتاب دهنده ها و کافه کارآفرینی مستقر خواهد شد و بستر برگزاری دوره های ایده شو، استارت آپ ها، سمینار های شتاب دهنده ها و  تداکس، تجربه ی شکست مات و...فراهم خواهد شد

مصاحبه

بازدید

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(