X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی
صفحه 1 از 5ابتداقبلی[1]2345بعدیانتها
16اردیبهشت

ده رویداد بزرگ ظرف مدت هفت روز در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی رقم خورد

از شنبه 8 اردیبهشت تا شنبه 15 اردیبهشت 98، 10 رویداد مهم و بزرگ در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) شکل گرفت. برگزاری این تعداد رویداد در محدوده زمانی کوتاه (یک هفته) و با حضور فعال ریاست محترم دانشگاه، بی نظیرترین اتفاق از زمان تاسیس دانشگاه است.

برنامه هایی بزرگی که در طول یک هفته در دانشگاه برگزار شد، در ذیل قید می شود:

  1. مسابقه آشپزی دانشجویان خانم به مناسبت هفته سرای دانشجویی- شنبه 8 اردیبهشت
  2. جشنواره دانشجویی حرکت با شرکت 14 انجمن علمی: از شنبه 8 تا سه شنبه 10 اردیبهشت
  3. گرامی داشت مقام معلم با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه: شنبه 8 و یکشنبه 9 اردیبهشت
  4. افتتاح نخستین خانه کوه دانشگاهی لرستان در دانشگاه آیت الله بروجردی: دوشنبه 10 اردیبشهت
  5. جشن بزرگ دانشجویی برنا با حضور 800 دانشجو: دوشنبه 10 اردیبهشت
  6. سه نشست پرسش و پاسخ مسئولین و دانشجویان ساکن خوابگاه ها به مناسبت هفته سرای دانشجویی: از یکشنبهتا سه شنبه 11 اردیبهشت
  7. همایش کوهپیمایی جامعه دانشگاهی خواهران و برادران : پنجشنبه 12 و جمعه 13 اردیبهشت
  8. تریبون آزاد دانشجویی با موضوع اعتماد به غرب پس از برجام: یکشنبه 15 اردیبهشت
  9. جشن ازدواج دانشجویی با شرکت 40 زوج دانشجو: شنبه 14 اردیبشهت
  10. جشن دانش آموختگی، با حضور 700 دانش آموخته از رشته های مختلف (15 اردیبهشت)

مسابقهآشپزی

جشنوارهحرکت2

جشنوارهحرکت

گرامیداشتمقاماستاد

گرامیداشتمقاماستاد2

افتتاحخانهکوه

افتتاحخانهکوه2

جشنبرنا

جشنبرنا(2)

نشستبادانش...

نشستبادانش...

همایشکوهپیمایی

همایشکوهپیمایی2

تریبونآزاد

تریبونازاد2

 

 

 

ازدواجدانشجویی2

ازدواجدانشجویی

دانشآموختگان

دانشآموختگان2

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(