X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی
صفحه 1 از 5ابتداقبلی[1]2345بعدیانتها
29تیر

تشکر ریاست محترم دانشگاه از جناب آقای همایون رهبران، بابت دوره تصدی مسئولیت رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسن مروتی، طی ابلاغی در مورخ 1398/04/26 از زحمات جناب آقای همایون رهبران، بابت دوره تصدی مسئولیت رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکر نمودند و برای ایشان در دیگر مراحل زندگی آرزوی پیروزی کردند.

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(