X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی
صفحه 1 از 5ابتداقبلی[1]2345بعدیانتها
Archive by category: روابط عمومی و امور بین المللReturn
خانم دکتر راضیه بیرانوند طی حکمی توسط ریاست محترم دانشگاه به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه منصوب گردید .
ادامه مطلب
دکتر حسن مروتی  ریاست محترم دانشگاه طی حکمی،  دکتر سعید دانشیار  را به سمت مدیر امور دانشجویی دانشگاه منصوب فرموند .
ادامه مطلب
آموزشی
ادامه مطلب
جناب آقای دکتر مهدی کماسی طی حکمی توسط  ریاست محترم دانشگاه به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه ابقاء گردید.روابط عمومی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)
ادامه مطلب
ریاست محترم دانشگاه دکتر حسن مروتی  طی حکمی،  دکتر محمد عابدینی  را به سمت ریاست دانشکده فنی و مهندسی  منصوب فرموند و همچنین  ریاست محترم دانشگاه  از زحمات دکتر پرویز کحال در طول تصدی ریاست دانشکده فنی و مهندسی تقدیر و تشکر نمودندروابط عمومی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)
ادامه مطلب
جناب آقای دکتر محمد رضا حدادی طی حکمی توسط ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب گردید ، ضمناً از زحمات ایشان به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه تقدیر و تشکر شد.روابط عمومی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)
ادامه مطلب
جناب آقای دکتر موسی گابله طی حکمی توسط ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه منصوب گردیدروابط عمومی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)
ادامه مطلب
جناب آقای دکتر میثم خزائی طی حکمی توسط ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی منصوب گردید ، ضمناً از زحمات ایشان در طول تصدی مدیریت امور فرهنگی دانشگاه  تقدیر و تشکر شد .روابط عمومی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)
ادامه مطلب
جناب آقای دکتر محمد رضا حسینی  طی حکمی توسط ریاست محترم دانشگاه به عنوان مدیر امور فرهنگی دانشگاه منصوب گردید ، ضمناً از زحمات ایشان در طول تصدی  ریاست دانشکده علوم انسانی  تقدیر و تشکر شد .روابط عمومی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)
ادامه مطلب
خانم سپیده حاتمی طی حکمی توسط ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه منصوب گردید ، ضمناً ریاست محترم دانشگاه از زحمات دکتر اسحاق صیاد رودکار در طول تصدی  ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد تقدیر و تشکر نمودند .روابط عمومی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)
ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(