• ساختمان اداری معاونت آموزش و پژوهش
  • نمایی از دانشکده فنی و مهندسی
   آلبوم تصاویر مناسبت های معاونت آموزشی
01آبان

معرفی سامانه ملی کارآموزی- قابل توجه دانشجویان عزیز

0 Comments | | View Counts (246) | Return |

سازمان پژوهش های صنعتی جهت معرفی  سامانه ملی کارآموزی تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به نشانی اینترنتی http://karamouz.irost.org/   فعال است . به شرح پیوست اطلاع رسانی نموده است. 

شایان ذکر است که در دانشگاه زحمت تایید موضوعا کارآفرینی دانشجویان عزیز را ریاست محترم دانشکده فنی جناب آقای دکتر عابدینی دارند ودانشجویان عزیز می توانند برای این موضوع به ایشان مراجعه نمایند.

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(