• ساختمان اداری معاونت آموزش و پژوهش
  • نمایی از دانشکده فنی و مهندسی
   آلبوم تصاویر مناسبت های معاونت آموزشی
09آبان

قابل توجه دانشجویان عزیز- دومین همایش ملی خیر ماندگار

0 Comments | | View Counts (301) | Return |

دومین همایش ملی خیر ماندگار  با آدرس www.alaconf.ir  با تشویق دانشجویان عزیز برگزار می گردد به پیوست نامه آن ایفاد می گردد

لینک و سایت کنفرانس.

 

Attachments

  1. File.PDF 1397/10/03 04:29:32 ق.ظ
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(