• ساختمان اداری معاونت آموزش و پژوهش
  • نمایی از دانشکده فنی و مهندسی
   آلبوم تصاویر مناسبت های معاونت آموزشی
29آبان

اولویت مصوب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ستاد مبارزه با مواد مخدر

0 Comments | | View Counts (285) | Return |

ستاد مبارزه با مواد مخدر 68 عنوان اولویت مصوب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی را اطلاع رسانی نمود

اطلاعیه مربوط در سایت ستاد دفتر نحقیقات و آموزش موجود است.

Attachments

  1. Graduate-Priorities97.pdf 1397/10/03 04:29:34 ق.ظ
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(