• ساختمان اداری معاونت آموزش و پژوهش
  • نمایی از دانشکده فنی و مهندسی
   آلبوم تصاویر مناسبت های معاونت آموزشی
25اردیبهشت

جابجایی تاریخ امتحانات از 21 ،22 ، 23 خردادماه به ترتیب به 18 ،19 ،20 خردادماه

0 Comments | | View Counts (198) | Return |

Attachments

  1. Scan10002.JPG 1398/02/25 01:18:19 ق.ظ
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(