نام و نام خانوادگی        دکتر پرویز گودرزی                                                                          
سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تلفن 06642468225
پست الکترونیک parviz.goodarzi@abru.ac.ir
پرتال شخصی پرتال دکتر پرویز گودرزی

 

 

 

تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- برنامه ریزی گسترش دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

- نظارت بر اجرای مقررات و آیین­نامه­های آموزشی از طریق گروه برنامه­ریزی، نظارت و ارزیابی دانشگاه.

- اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط.

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.

- تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه­ها و فعالیت­های آموزشی و دوره­های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.

- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی با همکاری گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.

- اجرای دوره­های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.

- نظارت برانجام امور مربوط به دانشجویان استعدادهای درخشان.

- نظارت برانجام امور مربوط به آموزش های آزاد و مجازی.

- انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشگاه.

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(