X

p_amraee

«روش قرآن در نهادينه سازي عفاف وحجاب (بارويکرد ترتيب نزول)»  علمي- پژوهشي « تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه التذاذات جنسی» علمي- پژوهشي تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از جلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع» علمی-پژوهشی
ادامه مطلب
16بهمن

همایش های بین المللی

ایوب امرائی | 0 Comments | | View Counts (110) |
بازخوانی نقش وحی در تدوین الگوی پیشرفت جامعه از منظر المیزان» نهمین همایش  بین المللی پژوهشهای قرآنی 1394
ادامه مطلب
1-«بررسی مبانی نظری جامعه شناختی علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان» اولین همایش جامعه شناسی تحلیلی2-«علل موجده تکفیر و راهکارهای برخورد با آن از منظر قرآن» همایش ملی بررسی جریانهای سلفی- تکفیری   3-«بررسی شرایط سلب حق حیات از منظر قرآن کریم با تکیه بر تفسیر ...
ادامه مطلب
16بهمن

فعالیت های اجرایی

ایوب امرائی | 0 Comments | | View Counts (109) |
1. معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی  دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)2. مدیر گروه معارف اسلامی  دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)2. عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)3. مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) 1394-13974.مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم 93-90
ادامه مطلب
16بهمن

فعالیت های اجرایی

ایوب امرائی | 0 Comments | | View Counts (114) |
معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (1394-1397) مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم 93-90
ادامه مطلب
16بهمن

تحصیلات

ایوب امرائی | تحصیلات | 0 Comments | | View Counts (132) |
دکتری تخصصی رشته علوم قرآن وحدیث دانشکده اصول الدین قم کارشناسي ارشد علوم قرآن وحدیث، دانشکده اصول الدین قم کارشناسي تفسير قرآن مجيد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (ملایر) ديپلم علوم انسانی  
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
صفحه 1 از 2 ابتداقبلی [1]2 انتها
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(