X

p_amraee

16بهمن

همایش های بین المللی

ایوب امرائی | 0 Comments | | View Counts (73) | Return |

بازخوانی نقش وحی در تدوین الگوی پیشرفت جامعه از منظر المیزان» نهمین همایش  بین المللی پژوهشهای قرآنی 1394

About the Author

Related

همایش های داخلی

1-«بررسی مبانی نظری جامعه شناختی علامه طباطبایی(ره) د...

Read More >

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

«روش قرآن در نهادينه سازي عفاف وحجاب (بارويکرد ترتيب...

Read More >

فعالیت های اجرایی

1. معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی  دانشگاه آیت الل...

Read More >
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(