X

دکتر مهدی کماسی

22تیر

کتاب های تالیفی

  

1)      آموزش برنامه‌نویسی به زبان متلب

2)      روش های داده کاوی در تحلیل سری های زمانی

3)      همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تالیف کتابی در زمینه مدیریت پل سازی کشور با عنوان تحليل هزينه  فايده  (Cost-Benefit) در بهسازي لرزه اي پل هاي موجود کشور

About the Author

Related

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(