X

دکتر مهدی کماسی

Archive by category: کتاب های تالیفیReturn
  1)      آموزش برنامه‌نویسی به زبان متلب2)      روش های داده کاوی در تحلیل سری های زمانی3)      همکاری با وزارت راه و شهرسازی در تالیف کتابی در زمینه مدیریت پل سازی کشور با عنوان تحليل هزينه  فايده  (Cost-Benefit) در بهسازي لرزه اي پل هاي موجود کشور
ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(