X

دکتر پرویز گودرزی

19مرداد

تحصیلات

پرویز گودرزی | 0 Comments | | View Counts (354) | Return |

- سوابق تحصيلي:

كارشناسي: فیزیک     گرایش: دبیری فیزیک          دانشگاه: شهید رجایی (تهران)     دوره: روزانه

                               

كارشناسي ارشد: فیزیک     گرایش:    اتمی و مولکولی     دانشگاه: دانشگاه تهران          دوره: روزانه          

موضوع پایان‌نامه:

 تاثیر دي الكتريک بر ويژه مدهاي موجبر پلاسما در لیزر الكترون آزاد

 

دکتری: فیزیک             گرایش: ذرات بنیادی     دانشگاه: دانشگاه تهران          دوره: روزانه                           

موضوع رساله دکتری:

تورم و بازگرمايش در مدل جفت شدگی کمینه مشتقات میدان اسكالر به گرانش

 

About the Author

Related

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(