X
  • دیدار هیات رئیسه و اعضای حوزه فرهنگی به همراه ریاست محترم دانشگاه با خانواده شهید عبدالرضا گودرزی پدر مهندس بهزاد گودرزی

    دیدار هیات رئیسه و اعضای حوزه فرهنگی به همراه ریاست محترم دانشگاه با خانواده شهید عبدالرضا گودرزی پدر مهندس بهزاد گودرزی

    دیدار هیات رئیسه و اعضای حوزه فرهنگی به همراه ریاست محترم دانشگاه با خانواده شهید عبدالرضا گودرزی پدر مهندس بهزاد گودرزی

  • دیدار هیات رئیسه و اعضای حوزه فرهنگی به همراه ریاست محترم دانشگاه با خانواده شهید ناصر فاضل شیرازی پدر همکار ارجمند علی فاضل شیرازی و آقای عبدالله فاضل شیرازی
  • دیدارهیات رئیسه با حضور ریاست محترم دانشگاه با خانواده شهید معصومی
    اخبار، اطلاعیه ها و رویدادهای حوزه مدیریت فرهنگی
19آبان

انجمن ادبی کانون فیلم و ادبیات

| Return |

انجمن ادبی کانون فیلم و ادبیات برگزار می کند :

 

محفل شعر دانشجویی

" شنبه های شعر "

از همه دانشجویان علاقمند به شعرو ادبیات دعوت به عمل می آید.

مکان:ساختمان مدور  جنب دانشکده فنی و مهندسی

 

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(