اخبار، اطلاعیه ها و رویدادهای حوزه مدیریت فرهنگی
19آبان

دوره آموزشی عکاسی مقدماتی و پیشرفته

| Return |

دوره آموزشی عکاسی مقدماتی و پیشرفته

مدرس: مصطفی اسد بیگی

عضو انجمن عکاسان ایران

 

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(