• دیدار هیات رئیسه و اعضای حوزه فرهنگی به همراه ریاست محترم دانشگاه با خانواده شهید ناصر فاضل شیرازی پدر همکار ارجمند علی فاضل شیرازی و آقای عبدالله فاضل شیرازی
  • دیدارهیات رئیسه با حضور ریاست محترم دانشگاه با خانواده شهید معصومی
    اخبار، اطلاعیه ها و رویدادهای حوزه مدیریت فرهنگی
19آبان

انجمن علمی جامعه شناسی برگزار می کند:

| Return |

مسابقه کتابخوانی به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(