اخبار، اطلاعیه ها و رویدادهای حوزه مدیریت فرهنگی
08مهر

فرم های حوزه مدیریت امور فرهنگی (قابل توجه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه)

اساتید ، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه میتوانند تمامی فرم های حوزه مدیریت فرهنگی دانشگاه را از لینک زیر و همچنین با مراجعه به پرتال مدیریت فرهنگی دانشگاه از منوی آیین نامه ها و فرم ها دریافت نمایند.


لینک دریافت فرم های حوزه مدیریت امور فرهنگی

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(