اخبار، اطلاعیه ها و رویدادهای حوزه مدیریت فرهنگی
Archive by category: رویداد های آیندهReturn
اساتید ، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه میتوانند تمامی فرم های حوزه مدیریت فرهنگی دانشگاه را از لینک زیر و همچنین با مراجعه به پرتال مدیریت فرهنگی دانشگاه از منوی آیین نامه ها و فرم ها دریافت نمایند.لینک دریافت فرم های حوزه مدیریت امور فرهنگی
ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(