دستور العمل حفاظتي ايام تعطيلات                                             

1-کلیه همکاران محترم دانشگاهي اعم از هیات علمی و کارکنان  که نياز دارند در ايام تعطيلات به محل کار تردد داشته باشند، بايستي  نسبت به ارایه درخواست جهت هماهنگی واخذ مجوز از مسئول مافوق اقدام نمایند . بدیهی است کلیه درخواستها باید به تایید و امضاء با لاترین مقام مجاز در هر واحد یا معاونت رسانده شود.  

 

2-تردد دانشجویان محترم در ايام تعطيلات به دانشگاه ممنوع مي باشد، به استثناي دانشجوياني که جهت انجام پروژه تحقيقاتي تردد آنها ضرورت داشته باشد. لذا مقتضي است دانشجويان مذکور درخواست خود راپس از تایید استاد ، به مديرگروه مربوطه تحویل داده و نسبت به اخذ مجوز از رییس دانشکده اقدام نمایند. در غير اين صورت تردد افراد، مجاز نمي باشد.

 

3-ضروري است مسئولين محترم امور عمومي ، تاسیسات ، خدمات ، خوابگاهها و .... ، قبل از آغاز تعطیلات به نحو مقتضی از فعال بودن سيستم هاي هشدار دهنده ضد سرقت و آتش سوزي ، قطع برق دستگاه هاي غير ضروري و خاموش بودن تاسيسات حرارتي ، بستن شيرگاز آبدارخانه ها، کنترل شيرآب سرويس هاي بهداشتي ، قفل بودن درب هاي آزمايشگاه ها ، کارگاه ها، کتابخانه ها،انبارها، بازبودن آب راه پشت بام کلیه اماکن دانشگاه به ویژه خوابگاههای دانشجویی و نیز پارك خودروهاي دولتي در پارکينگ و قفل بودن آنها اطمينان حاصل نمايند.

 

4-ضروری است کلیه همکاران  هنگام ترک محل کار خود در آخرین روز کاری ، نسبت به خاموش بودن کلیه وسایل برقی ،  قطع برق از محل پریز ، بسته بودن پنجره اتاق ، خاموش بودن روشنایی محل کار و قفل بودن درب اتاق ، اطمینان حاصل نمایند.

 

5- باتوجه به اینکه انتظامات دانشگاه  موظف به کنترل و  ثبت دقيق زمان ورود و خروج کليه افراد مجاز به تردد در دانشگاه مي باشند، لذا ضروری است کليه مراجعین جهت ورود به دانشگاه ، مجوز تردد خود را همرا داشته باشند.

 

6-همکاران محترم توجه داشته باشند، به منظور کنترل بهتر محيط دانشگاه و پيشگيري از هرگونه حوادث غيرمترقبه ، در صورت مراجعه جهت انجام امور اداری در ایام تعطیلات ، از آوردن همراه (فرزندان، دوستان، آشنايان و ...)خودداري نمايند. بدیهی است پرسنل محترم انتظامات موظفند از ورود افراد متفرقه به داخل دانشگاه جلوگيري نمايند.

 

7- مسئولين محترم واحد عمرانی دانشگاه مي بايست هرگونه فعاليت عمرانی در دانشگاه، از قبيل تعميرات، رنگ آميزي و ... را با ذکر مشخصات پيمانكاران ، عوامل اجرایی ، زمان شروع و پايان فعاليت ، به اداره حراست ارسال نمايند.

 

8- کليه پيمانكاران ساختماني، فضاي سبز، تغذيه، خوابگاهها و غيره در صورت فعال بودن در ايام تعطيلات مي بايست اساميپرسنل فني و کارگري مورد نياز خود را پس از تاييد مسئولين ذيربط در دانشگاه تحويل اداره احراست دانشگاه دهند ،انتظامات ورودي دانشگاه  موظفند نظارت دقيق برتردد اين قبيل افراد داشته باشند.

 

9- استفاده همکاران به همراه خانواده های محترمشان از فضای سبز محوطه دانشگاه ، درایام تعطیلات بلامانع می باشد. مشروط به هماهنگی قبلی با انتظامات دانشگاه و رعایت اصول ایمنی و حفظ سلامت خود و همراهان .

 

10- حفاظت فيزيكي و انتظامات دانشگاه موظف است ، توسط مسئولین شیفت  و  واحدهاي گشت، از محيط هاي تحت پوشش دانشگاه ، طي مدت تعطيلات بطور دقيق سرکشي مستمر داشته و نسبت به ثبت دقيق کليه ترددها و گزارش اتفاقات اقدام نموده، و در صورت لزوم مراتب را جهت اتخاذ تصمیمات لازم به حراست دانشگاه و ساير مسئولين ذيربط اعلام نمايند.

 

11- مرکز پيام دانشگاه با شماره تلفن  42468320  و  شماره همراه  09306627277  درتمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي و هماهنگي لازم درخصوص موارد مذکور مي باشد.

 

                                                                                                                                                     اداره حراست دانشگاه

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(