X
   تیتر آخرین اخبار، اطلاعیه ها، رویدادهای پژوهشی
   فرم ها و فایل ها
تفاهم نامه همکاریدر راستای نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه   و با هدف ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت و همچنین توسعه روشهای نوین در جهت ارتقاء توانمندیهای نیروی انسانی در زمینه توسعه مدیریت این تفاهم نامه فی مابین دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) به نمايندگ...
ادامه مطلب
ادامه مطلب
احتراماً به استحضار میرساند سازمان آموزش فنی و حرفها ي کشور به منظوراجرایی  سازي تفاهمنامه همکاري درخصوص کارآموزی نسبت به معرفی مراکز آموزش فنی و حرفهاي در استانها براي همکاري با دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور در خصوص برگزاري دوره هاي مهارت افزایی و کارآموزي دانشجویان نموده است. به پیوست لیست مراکز آموزش فنی و حرفه اي استانها و مشخصات مربوطه تقدیم میگردد
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
صفحه 1 از 20 ابتداقبلی [1]2345 انتها
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(