X
13بهمن

میز خدمت الکترونیکی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

0 Comments | | View Counts (170) | Return |

کلیه دانشجویان ، کارمندان و اعضاء هیات علمی دانشگاه با ورود به پرتال میز خدمت الکترونیکی  میتوانند راهنمای فرآیند کاری مورد نیاز خود و فرم ها و آیین نامه های مربوطه را از منوی های بالا متناسب با حوزه کاری مورد مراجعه خود  دریافت نمایند و همچنین با استفاده از بخش تیکت ها در ذیل این صفحه درخواست ها و یا نظرات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایند.

 

این پرتال در حال به روز رسانی می باشد ....

Post a Comment

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(