X
RSS
24آذر

خبر ورزشی

View Counts (268) |
جناب آقای حسین رستمیکسب مقام دوم (مدال نقره) در رشته پاورلیفتینگ و مقام ارزشمند سوم در رشته پرس سینهدر مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور  را به شما تبریک عرض نموده و برای شما موفقیت روز افزون در زندگی و ورزش را مسئلت داریم
ادامه مطلب
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی )ره(