انتصاب جناب آقای دکتر ناصر پور حسن به عنوان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

ارسال شده در تاریخ :26 تیر، 1401
تصویر

رئیس دانشگاه، آقای دکتر یاوری، طی حکمی آقای دکتر ناصر پور حسن را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ به مدت یک سال، به عنوان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت العظمی بروجردی(ره) منصوب نمودند.