جذب هیئت علمی در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

ارسال شده در تاریخ :30 تیر، 1401
تصویر

دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) در راستای افزایش کیفیت و اصلاح هرم هیأت علمی خود در نظر دارد از دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های زیر ، در فراخوان اردیبهشت 1401 هیأت علمی جذب نماید؛ لذا از نخبگان و متقاضیان بروجردی که دارای مدرک دکتری تخصصی می‌باشند دعوت به عمل می‌آید تا در صورت دارا بودن شرایط، از طریق سایتwww.mjazb.ir در این فراخوان شرکت نمایند.