برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

ارسال شده در تاریخ :16 مهر، 1398
تصویر

بعد از انعقاد تفاهم نامه دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) با هیأت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره و تشکیل کمیته دستگاهی در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)، کرسی های «نظریه پردازی، نقد و مناظره»، در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) برگزار میگردد.

بعد از ظهر دوشنبه، 8 مهرماه، با حضور دکتر علی اکبر مسگر(رئیس کمیته دستگاهی هیأت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره)، دکتر حسن مروتی، رئیس دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)، هیأت رئیسه، رؤسای دانشکدهها و مدیران ستادی دانشگاه، جلسه ای در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل و بر ایجاد مقدمات و شرایط لازم برای برگزاری کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)، تأکید شد.

بعد از خیر مقدم به حضار و میهمانان، جناب آقای دکتر مروتی به ذکر سخنانی درباره اهمیت کرسیهای نظریه پردازی پرداخته، علاوه بر استقبال از برگزاری کرسیهای نظریه پردازی در دانشگاه، از تلاش برای راه اندازی هر چه سریعتر کمیته دستگاهی (شورای نظریه پردازی) دانشگاه و برگزاری کرسیهای نظریه پردازی خبر دادند.

در ادامه جناب آقای دکتر علی اکبر مسگر، حکم ریاست کمیته دستگاهی دانشگاه را تقدیم دکتر مروتی نموده و به تشریح ماهیت، شیوه و پیشینه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره پرداختند.

همچنین، مقرر شد در ماههای آبان و آذر ماه امسال، نشستهای هماندیشی و کارگاههای تخصصی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) با حضور دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر هیأت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار گردد.

در پایان تفاهم نامه دانشگاه با هیأت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط ریاست محترم دانشگاه امضاء گردید.