جلسه هماهنگی برنامه ریزی توسعه پایدار شهرستان بروجرد با حضور فرماندار محترم شهرستان و رئیس محترم دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :16 مهر، 1398
تصویر

اولین جلسه هماهنگی برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهرستان بروجرد با حضور مسئولین دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) و فرماندار محترم شهرستان در دفتر فرمانداری برگزار شد. طی این جلسه موضوع برگزاری سلسله نشست ها و همایش های توسعه شهرستان از سوی رئیس دانشگاه پیشنهاد گردید که فرماندار محترم شهرستان از این پیشنهاد استقبال نمودند. در این جلسه همچنین اهداف برگزاریِ این قبیل فعالیت‌ها ،در راستای وظایف ذاتی دانشگاه و در جهت کمک به پیشرفت شهرستان و استفاده از پتانسیل های موجود برای توسعه شهرستان و حرکت به سوی فرا صنعتی شدن از سوی دکتر مروتی تبیین گردید. فرماندار محترم نیز با اعلام حمایت همه جانبه در این مسیر، پیشنهاد جلسه با شورای اداری شهرستان جهت تبیین این موضوع و تقسیم وظایف مربوطه بین مدیران شهرستان را ارائه نمودند که با استقبال رئیس دانشگاه مواجه گردید.